בתים שזורים בחוטים אורבנים

אורבניות היא נושא שמקבל יחס רב ומתועד בעולם האמנות, אך לעיתים מופיעות גם הפתעות.

האמנית  Amy Casey מציירת מערכות מורכבות של בתים ונופים אורבנים, שזורים בחוטים וחבלים. נוצר ניגוד מעניין בין האורבניות שאנו רגילים לראות מאוזנת, למול השזירה הפראית של החוטים.

עבודות נוספות של איימי

Amy Casey painting art Amy Casey painting art Amy Casey painting art Amy Casey painting art Amy Casey painting art י