כושר המצאה או העתקה?

זו שאלה שנשאלת רבות בנוגע לתחומים בהם נדרשת יכולת קריאטיבית או חדשנות. הסרט שלפנינו בא להציע פתרון מענין לגבי השאלה הזו.

אסכם במשפט שנוי במחלוקת ששמעתי לאחרונה ברחבי האקדמיה: "אם זה יותר טוב מהמקור, אז זו לא העתקה". האמנם?