כלי מטבח – גרסת האקסטרים

האמן Zeger Reyers אוהב להביא כלי מטבח אל הקיצוניות.